Pages

My Music

Thursday, June 13, 2013

HẠT THÓC QUÊ TÔI

((Viết nhân đọc thư mời của 42 gia đình thương Binh, liệt sĩ huyện Từ Sơn gửi đồng bào cả nước)

Con trai mượn mũ bộ đội của cha
Xuống đồng đi cấy
Mong mùa sau hạt vàng bông mẩy
Giúp con nộp tiền trường
Trang vở học hè có bùn đất lấm vương
Có mùi mạ non
Và đôi khi mùi phân chuồng ủ ải...
Mỗi hạt thóc quê hương
Cõng bao điều mà con chưa nghĩ tới
Cõng mỗi mét đường giao thông
Cõng mỗi lít xăng cha chạy xe trên đường về đơn vị
Và hàng trăm thứ phí...

Ôi hạt thóc quê tôi
Từ mồ hôi rớt xuống bạc màu áo mẹ
Cõng nụ cười con trẻ
Cho người lính vững vàng tay súng giữ biên cương
Mỗi hạt thóc quê hương
Còn cõng trên mình món nợ công khổng lồ
Mà những kẻ bất tài thất nhân tâm rước về thi nhau xé
Vơ đầy túi tham
Để công trình sụp đổ trước thời gian
Vì ruột không vỏ có.

Nay cánh đồng quê vào mùa chín đỏ
Cõng những niềm vui
Vậy mà chúng bảo đồng đất khô cằn không thể sinh sôi
Hòng cướp nốt mảnh cắm dùi của con cháu bao người đã đổ máu cho bình yên xứ sở
Hiến pháp nào làm cái cớ
Cho chính quyền vác súng cướp đất của nhân dân?
Người nghèo sao thể  chơi gôn?
Lấy tiền đâu đi siêu thị???
Mất đất rồi tiền đâu làm án phí?

Mất đất rồi chân lý tìm ở đâu????

No comments:

Post a Comment