Pages

My Music

Saturday, November 29, 2014

NGỐ 180': Điếu văn giã biệt Long Thành

NGỐ 180': Điếu văn giã biệt Long Thành: Nguyễn Văn Hoàng /Fb Hoang Nguyen Van Thực ra Long Thành đã chết từ lâu trong lòng dân. Chết không phải do ĐBQH khi có tới ...

No comments:

Post a Comment