Pages

My Music

Friday, May 24, 2013

CẢM TÁC TỪ HAI TẤM ẢNH... Mẹ ngồi dưới nắng non trưa
Đăm chiêu góc nhỏ, xa bờ hư vinh
Mớ rau tươi vẫn non xanh
từ đôi tay mẹ đậm tình ao quê
Thu tàn là đông sắp về
Vương trên mắt mẹ chiều quê thiếu thời...
Cháu, con xa ngái bao nơi
Đứa nào nhớ mẹ cuối đời ngóng trông?
Đứa nào còn ở đáy sông
Đứa nào quy tập về đồng quê ta
Đứa nào nằm lại Trường Sa
Biết chăng năm tháng mẹ già ngóng con?

Nước nhà thời loạn héo hon
Lòng dân - ý đảng trên non - dưới hồ
Mẹ ngồi giữa nắng non trưa
Lòng già trĩu nặng cố tù con tim!
(Tháng 5/2013)

No comments:

Post a Comment