Pages

My Music

Tuesday, August 4, 2009

Who Am I? (Em la ai?)


WHO AM I?
To a writer friend

We've known for long.
I find your heart and mind strong
like your writing style, Am I wrong?

You ask me who am I.
I say; "My Mum's daughter" in reply.
Then you want to know my height.
I say; "As high as my head can provide."

You don't know I feel too shy
to tell one about my size.

You tell me that I can write
But never have before I tried.

You ask me not to hide
As a writer never keeps emotion inside.

I want you not to let me fly.
Just look into my eyes.
Then if you can read what's in my mind,
You will know WHO AM I !

EM LÀ AI?
Gửi một người bạn nhà văn

Chúng mình biết nhau đã lâu rồi.
Em nhận ra là anh có một trái tim và trí tuệ khỏe khoắn
như lối viết văn của anh vậy,

Không biết em nói có đúng không?

Anh hỏi em, em là ai
Em bảo em là con gái mẹ.
Anh lại hỏi em cao bao nhiêu.
Em trả lời em cao bằng cái đầu của mình.

Anh đâu biết rằng em rất mắc cỡ
khi nói cho ai về dáng vóc thân hình.

Anh bảo em rằng em có thể viết văn.
Nhưng anh ơi em chưa từng thử sức.

Anh lại bảo nhà văn ai lại thế,
Chẳng bao giờ che dấu tâm tư.

Nhưng em muốn anh đừng cố phỉnh lừa,
Em không muốn ai cho đi tàu bay giấy.
Mà hãy nhìn sâu vào mắt em tận đáy.
Và đọc đúng cái điều em nói
Thì anh đã biết rồi em chính là ai!

(Written on July, 23rd 2009)

No comments:

Post a Comment