Pages

My Music

Tuesday, August 4, 2009DON'T SAY LOVE TO ME
To whom i love
Don't say love to me,
A late winter daisy
With little perfume and beauty
That fade away daily.

Nowadays love is like tides in sea.
No-one knows what to believe.
So, let's be friends only
And your love be hidden deep in me!

ĐỪNG NÓI LỜI YÊU EM
Gửi người tôi thương
Xin đừng nói lời yêu em,
Một bông cúc cuối mùa anh ơi.
Hương nhụy vàng đâu còn tươi rói
Bởi thời gian, đông cũng hết rồi.

Tình yêu bây giờ như con nước đầy vơi.
Ai biết trước điều gì mà mong đợi.
Mình hãy xem nhau như bạn bè anh hỡi,
Để tình ai dấu kín ở trong lòng!

(Written onJuly, 22nd, 2009)

No comments:

Post a Comment