Pages

My Music

Tuesday, August 4, 2009

Maybe


written on July 28th, 2009

MAYBE

To my two friends S n V

"Maybe we are lost in this life,

And nowhere can we find

Although it took time

For us to I dentify

The existence of you and I

In this life."

But it never minds

If love is not a lie.

And you can still find

Your love is so nice

When you have her/ him in your heart and mind.

CÓ THỂ

Tặng 2 người bạn S và V của tôi

"Có thể là chúng mình đã lạc nhau và chẳng thể cùng nhau trong cuộc đời cho dù hơn nửa đời người trôi qua 2 đứa mới nhận ra sự hiện diện của nhau trên trái đất này."

Nhưng không hề chi nếu tình yêu không hề giả dối. Các bạn sẽ vẫn thấy rằng tình yêu của mình thật đẹp khi 2 người luôn trong con tim và khối óc của nhau.

No comments:

Post a Comment