Pages

My Music

Friday, April 16, 2010

Bão Tan


Giông bão tan rồi
Biển đã dần lặng sóng...
Con thuyền trôi, bết tròng trành chao đảo
Phía cuối trời một vết nắng quét ngang
Và đêm về trong tĩnh lặng mênh mang
Những con sóng lăn tăn không đủ xô thuyền
lắc lư giữa khôn cùng biển cả...

Cảm ơn niềm đam mê, cảm ơn đời nghiệt ngã
Và vệt nắng ngang trời
... đã mang về thế giới của riêng ta...

No comments:

Post a Comment