Pages

My Music

Tuesday, August 18, 2009

The First Day Of The New School Year 2009-2010 (Ngày Đầu Năm Học Mới 2009-2010)

Justify Full
Despite of getting bored with some of those being involved in the teaching career, the feelings of the first day going to school was full in me. I felt excited! Many questions came up in my mind: How r the new students? Will they be better than the former? Do they love English? If they don't what should I do in this very first day? No, they must like it! just becoz I myself love them! And I happened to sing to myself the song "The first day going to school" as soon as getting on the bike. The song followed me to the class. Class 12 A6 really made a nice impression on me on this very first time! "I hope that you will help me get rid of the boredom in me and fill in with love to you, my students! You are my hope, my happiness...You are very many things to me!", I said to myself.
Mặc dù chán ngấy một số ... liên quan đến việc dạy dỗ ở trường, Cảm giác của ngày đầu đến lớp vẫn tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp. Bao nhiêu câu hỏi ùa về: Học sinh năm nay thế nào? Các em có khá hơn khóa trước không? Chúng có thích học Tiếng anh không? Nếu chúng không thích thì tôi phải làm gì trong buổi học đầu tiên này? Không, Các em phải thích học, chỉ vì tôi yêu các em! Và khi lên xe tới trường, tôi bất chợt hát cho mình nghe bài hát "Ngày đầu tiên đi học". Bài hát đã theo tôi đến cửa lớp. Lớp 12A6 đã để lại ấn tượng đẹp trong tôi ngay buổi học đầu tiên. Tôi thầm nói với chính mình "Hy vọng rằng các em sẽ giúp cô quên hết sự chán chường và tiếp cho cô thêm tình yêu với các em. Các em chính là niềm tin yêu, hy vọng và hạnh phúc của cô... Các em có ý nghĩa với cô biết nhường nào!"

No comments:

Post a Comment