Pages

My Music

Monday, October 12, 2009

Bão - Storms


Anh hỏi em về cơn bão số 10
Em đã trả lời anh về một cơn bão khác!
Bão số 10 đang tiến vào Miền Trung ruột thịt
Sau khi bão số 9 đã hoành hành gieo tang tóc đau thương.

Những cơn bão từ biển Đông
Ào ạt điên cuồng
Trôi rừng, sạt núi
Cuốn vào lòng cơn hồng thủy
Tất cả những gì nó gặp trên đường

Còn cơn bão của em
Không từ phía biển
Mà đến tự nơi anh
Êm đềm xô tới
Rồi xoáy vào nơi sâu thẳm hồn em
Tâm bão một vùng không ở trời đen
Mà một dòng máu đỏ!
Bán kính chiều dài không đo bằng cây số
Chỉ vẻn vẹn chừng mười cen ti met anh ơi.

Cơn bão từ anh không gào rít thành lời
Mà cào tim ai rỉ máu!
Bão từ biển Đông ngập làng quê, bờ bãi...
Bão từ anh nhấn chìm em suốt những đêm dài.

Nhưng anh ơi dù đau khổ suốt đời
Phải chống chọi bão anh
Em không hề nao núng.
Xin để miền Trung được thanh bình, yên tĩnh
Bão biển ơi hãy dồn dồn hết vào em.

You asked me about the 10th storm
I told you another one.
The 10th storm is approaching our Middle-Land from the sea
After the 9th one had destroyed a vast region, bringing loss ang sorrow there.

So violent and destructive are storms from ocean,
They wash out forests and level mountains
Swallowing all things on their ways

Not has ever come from ocean
But from you is the storm in me.
It has gently reached
And found way to occupy my soul.
Its center is not in stormy sky
But a bloody halo!
The radius is not of kilometers
but about inches!

The storm from you don't waile in sounds
But has scratched my heart to bleeding.
Storms from ocean flooded our villages and land
Storm from you has plounged me in long nights.

But I'd rather welcome storms from you
all my life
Than seeing our beloved people in Mid-land
Again immerge in the 10th storm .


No comments:

Post a Comment